Οι αυτοεκδόσεις ΟΙΝΙΑΔΕΣ ξεκίνησαν το 2015 με σκοπό την έκδοση αυτοτελών τευχιδίων γύρω από τον κόσμο της Παράδοσης όπως αυτός μπορεί να εκφράζεται μέσα από διάφορες εκφάνσεις και μονοπάτια, τα οποία διδάσκουν τις Αξίες μίας ζωής η οποία είτε υπερβαίνει είτε έρχεται σε σύγκρουση με το σύγχρονο κόσμο.